Navigation

Planung Bauconsulting Bauaufsicht

1080 Wien, Albertgasse

  • Dachgeschossausbau, Generalsanierung, Wohnungssanierungen
  • Ausschreibung, Projektmanagement, Örtliche Bauaufsicht, BauKG
  • 2011 – 2013

1080Albert (12)1080Albert (10)1080Albert (11)1080Albert (5)1080Albert (4)1080Albert (7)1080Albert (8)1080Albert (9)1080Albert (1)1080Albert (6)1080Albert (2)1080Albert (3)